side

Felhasználási feltételek

Az ezen a weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található anyagokat az Cyber Security Corporate biztosítja. („Cyber Security Corporate”) szolgáltatás a felhasználók számára, és csak tájékoztatási célokra használható fel az alábbi rendelkezések betartásával. Bármely anyag letöltésével vagy a weboldal egyéb használatával Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: „Ön” és ragozott alakjai) elfogadja ezeket a feltételeket (a továbbiakban: „Megállapodás”). Ha nem fogadja el őket, ne használja a Weboldalt, és ne töltsön le onnan semmilyen anyagot. Ön elfogadja, hogy ez a Megállapodás (és ha Ön felhasználó, aki regisztrált ezen a Weboldalon (a továbbiakban: „Regisztrált felhasználó”), a regisztrációs folyamatban szereplő bármely rendelkezés) az Cyber Security Corporate és Ön közötti teljes és kizárólagos nyilatkozat, amely hatályon kívül helyez minden szóbeli vagy írásbeli javaslatot vagy előzetes megállapodást, és bármilyen más kommunikációt az Ön és az Cyber Security Corporate között a jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatban.

AZ CYBER SECURITY CORPORATE A BEJEGYZÉS FRISSÍTÉSÉVEL BÁRMIKOR FELÜLVIZSGÁLHATJA EZT A MEGÁLLAPODÁST. IDŐRŐL IDŐRE LÁTOGASSON EL AZ OLDALRA, HOGY ÁTTEKINTSE AZ AKKOR HATÁLYOS FELTÉTELEKET, MERT AZOK KÖTELEZŐEK ÖNRE. EZEN FELTÉTELEK BIZONYOS RENDELKEZÉSEIT KIFEJEZETTEN KIJELÖLT JOGI KÖZLEMÉNYEK VAGY FELTÉTELEK HELYETTESÍTHETIK A WEBOLDAL BIZONYOS OLDALAIN.

ÁLTALÁNOS:

Ez a Weboldal fórumként működik, amely lehetővé teszi, hogy megtalálja és azonosítsa a szoftverek és szolgáltatások egyes szállítóit (a továbbiakban: „Szállítók”). Az Cyber Security Corporate nem ellenőrzi a Szállító termékeinek vagy szolgáltatásainak (a továbbiakban: „Termékek”) Önnek történő átadásának ütemezését vagy módját, és nem garantálja a tranzakciók teljesítését. Az Cyber Security Corporate saját belátása szerint bármikor megtagadhatja a Weboldalon történő szolgáltatások nyújtását bárkinek.

VÉDJEGY INFORMÁCIÓK:

Az Cyber Security Corporate® a Headley Media Technology Division Ltd a szakértők és szakemberek számára végzett értékelési szolgáltatások védjegye, nevezetesen online szolgáltatások, amelyek révén a leendő vásárlók megismerhetik a termékeket és szolgáltatásokat. A eboldalon megjelenő összes többi márka-, termék-, szolgáltatás- és folyamatnév a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az Cyber Security Corporate védjegyei csak az Cyber Security Corporate írásbeli engedélyével használhatók nyilvánosan. Az Cyber Security Corporate védjegyeinek tisztességes használata az Cyber Security Corporate termékek reklámozásában és promóciójában megfelelő elismerést igényel. Termékre, szolgáltatásra vagy folyamatra történő hivatkozás vagy annak használata nem jelenti az adott termék, szolgáltatás vagy folyamat Cyber Security Corporate általi ajánlását, jóváhagyását vagy szponzorálását.

EGYPÉLDÁNYOS LICENC:

Ha ezen a Weboldalon nincs másként feltüntetve, akkor a Weboldalon található információk vagy szoftverek (a továbbiakban: „Anyagok”) korlátozott példányait csak személyes, nem kereskedelmi célú belső használatra töltheti le, kivéve, ha az Cyber Security Corporate írásban kifejezetten erre más engedélyt adott, vagy az egyes Anyagokat kísérő vagy azokhoz mellékelt licencfeltételek megengedik. Ez egy licenc, nem a tulajdonjog átruházása, és a következő korlátozások hatálya alá tartozik: Ön nem: (a) használhat semmilyen automatizált folyamatot vagy szoftverrobotot az Cyber Security Corporate bármely weboldaláról származó tartalom megtekintésére, letöltésére, kinyomtatására vagy más módon történő felhasználására. (b) nem használhatja a Weboldalakat vagy a Tartalmakat olyan termékek, megoldások vagy szolgáltatások igénybevétele céljából, amelyek a Weboldalak tartalmában listaként vagy tartalomként szerepelnek, (c) módosíthatja az Anyagokat, és nem használhatja azokat semmilyen kereskedelmi célra, nyilvános megjelenítésre, előadásra, értékesítésre vagy bérbeadásra, ideértve korlátozás nélkül az Anyagok bármilyen hálózati számítógépre történő közzétételét vagy bármilyen adathordozón történő közvetítését; (d) fejtheti vissza, modellezheti vissza vagy szerelheti szét a szoftveranyagokat, kizárólag az alkalmazandó törvény által megengedett mértékben; (e) távolíthat el semmilyen szerzői jogi vagy más tulajdonjogi megjegyzést az anyagokból; (f) adhatja át az Anyagokat másnak. Ön vállalja, hogy megakadályozza az Anyagok illetéktelen másolását. Az Cyber Security Corporate fenntart minden olyan jogot, amelyet a jelen Megállapodás nem biztosít kifejezetten.

ANYAGOK TULAJDONJOGA:

Ez a Weboldal és az azon található Anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és a világszerte érvényes szerzői jogi, védjegy-, kereskedelmi ruházati és egyéb szellemi tulajdonról szóló törvények és szerződések rendelkezései védik őket, és semmilyen módon nem másolhatók, reprodukálhatók, módosíthatók, publikálhatók, tölthetők fel, postázhatók, továbbíthatók vagy terjeszthetők az Cyber Security Corporate előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az itt kifejezetten előírtak kivételével az Cyber Security Corporate és szállítói semmilyen szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titok alapján semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosítanak Önnek. Egyéb jogokat az Cyber Security Corporate adhat írásban, vagy máshol beleilleszthet az Anyagokba. JELSZAVAK: Ha Ön Regisztrált felhasználó, az Cyber Security Corporate bizonyos jelszavakat és felhasználói azonosító számokat ad ki Önnek a Weboldal bizonyos területeihez való hozzáféréshez. Ön vállalja, hogy nem adja ki az Ön számára kiadott jelszavakat és felhasználói azonosító számokat harmadik feleknek.

HOZZÁFÉRÉS MEGSZÜNTETÉSE:

Ha megsérti a jelen Megállapodás bármely feltételét, az Cyber Security Corporate saját belátása szerint (a) felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Weboldal egyes területeihez, vagy (b) megszüntetheti az Ön hozzáférését a Weboldal egyes területeihez. Az, hogy a jogsértés felfüggesztést vagy megszüntetést eredményez-e, több tényezőtől függ, beleértve, de nem kizárólag, a jogsértés súlyosságát, a többi felhasználónak vagy az Cyber Security Corporatenak okozott esetleges kárt, valamint azt, hogy a jogsértés megismétlődött-e vagy sem. Ha az Cyber Security Corporate felfüggeszti vagy megszünteti az Cyber Security Corporate Weboldal hozzáférésének vagy használatának jogát, akkor az Cyber Security Corporate 24 órán belül értesíti Önt az ilyen intézkedésekről. A megszüntetés után Ön azonnal megsemmisíti az Anyagokat, és az itt leírt összes licenc azonnal megszűnik.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:

EZT A WEBOLDALT ÉS AZ ANYAGOKAT „A JELENLEGI ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJUK, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. AZ CYBER SECURITY CORPORATE ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI EZENNEL KIZÁRJÁK AZ ELADHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉS VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁIT. AZ CYBER SECURITY CORPORATE VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK A KÜLÖNFÉLE, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY BÁRMILYEN KÁROKÉRT (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A NYERESÉG ELVESZTÉSE, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSA ÉS AZ INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSE MIATT OKOZOTT KÁROKAT) AMELYEK A WEBOLDAL VAGY AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZÁSÁBÓL KELETKEZTEK, MÉG AKKOR IS, HA AZ CYBER SECURITY CORPORATEOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ CYBER SECURITY CORPORATE, ANNAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK ÖNNEK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT, FÜGGETLENÜL A KÖVETELÉS VAGY INTÉZKEDÉS FORMÁJÁTÓL, OLYAN ÖSSZEGBEN, AMELY MEGHALADJA (A) A TELJES DÍJAT, AMELYET ÖN FIZET A VÁLLALATNAK (HA VAN ILYEN), VAGY (B) A SZÁZ DOLLÁRT (100,00 USD).

Mivel egyes joghatóságok tiltják a következményes vagy véletlenszerű károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre. A fentiek korlátozása nélkül tisztában kell lennie azzal, hogy az Anyagok hibákat, kihagyásokat, pontatlanságokat vagy elavult információkat tartalmazhatnak. Az Cyber Security Corporate nem vállal felelősséget vagy garanciát az Anyagok teljességével, pontosságával, megfelelőségével, naprakész jellegével vagy megbízhatóságával kapcsolatban, és nem felel a fentiek hiányáért. Az Cyber Security Corporate nem vállal kötelezettséget az Anyagok frissítésére.

FELMENTÉS:

Az Cyber Security Corporate nem vesz részt a Szállító és Ön közötti tényleges együttműködésben. Ennek eredményeként az Cyber Security Corporatenak nincs ellenőrzése a Szállítók vagy szolgáltatásaik minősége, biztonsága vagy törvényessége felett. Ön teljes felelősséggel tartozik a fiókján keresztül végzett minden tevékenységért a Weboldalon. Az Cyber Security Corporate nem tudja és nem ellenőrzi, hogy a Szállítók teljesítik-e szolgáltatásaikat vagy egyéb kötelezettségeiket. Ezenkívül üzletileg nem ésszerű, hogy az Cyber Security Corporate hitelesítse a szállítókat, az Cyber Security Corporate pedig nem tudja és nem erősíti meg, hogy minden szállító az, akinek állítja magát. Az Cyber Security Corporate arra ösztönzi Önt, hogy dolgozzon ki biztonságos üzleti gyakorlatokat az internet használatakor. Az Cyber Security Corporate arra is ösztönzi Önt, hogy közvetlenül lépjen kapcsolatba a Weboldal Szállítóival, hogy segítsen felmérni, kivel van dolga. Ön felmenti az Cyber Security Corporateot (és annak ügynökeit és alkalmazottjait) mindenféle igény, követelés és kártérítés alól (beleértve, de nem kizárólag, a tényleges, következményes, speciális, büntető és járulékos károkat), legyen az ismert vagy ismeretlen, gyanús vagy gyanútlan, nyilvánosságra hozott vagy nyilvánosságra nem hozott, amely az Ön Szállítókkal való kapcsolatából vagy a Szállítók által nyújtott szolgáltatásokból vagy a Szállító bármilyen tevékenységéből vagy mulasztásából ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik ahhoz. Az Cyber Security Corporate semmilyen esetben sem felel az ilyen Szállítók által Ön ellen indított jogi lépésekért.

FELHASZNÁLÓI BEADVÁNYOK:

Bármely anyag, információ vagy egyéb kommunikáció, amelyet Ön továbbít vagy közzétesz a Weboldalon, nem bizalmasnak és nem saját tulajdonúnak minősül (a továbbiakban: „Kommunikáció”). Az Cyber Security Corporatenak semmilyen kötelezettsége nincs a Kommunikációval kapcsolatban, feltéve, hogy a személyazonosításra alkalmas információkat az alábbiakban meghatározott módon kezelik. Az Cyber Security Corporate és kijelölt tagjai szabadon másolhatják, közzétehetik, terjeszthetik, beépíthetik és egyéb módon felhasználhatják a Kommunikációt és az abban foglalt összes adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgokat bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy minden személyazonosításra alkalmas információt az alábbiakban meghatározott módon kezelnek. Tilos minden olyan jogellenes, fenyegető, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy egyéb anyagot közzétenni vagy továbbítani erre a Weboldalra vagy Weboldalról, amely bármilyen törvényt vagy harmadik fél jogait sértené.

SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA:

Az Ön által az Cyber Security Corporatenak a Weboldalon található űrlapokon keresztül benyújtott személyazonosításra alkalmas információkat az ezen a Weboldalon található Cyber Security Corporate Adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezeljük. Elfogadja, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi irányelveket.

LINKEK MÁS OLDALAKRA:

Bármely ezen a Weboldalon található hivatkozás elhagyhatja az Cyber Security Corporate Weboldalát, és eljuthat más weboldalakra. A linkelt weboldalakat nem az Cyber Security Corporate ellenőrzi, és az Cyber Security Corporate nem felelős a linkelt weboldal vagy a linkelt weboldalon található bármely link tartalmáért, pontosságáért vagy bármely más aspektusáért. Az Cyber Security Corporate fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntessen bármilyen linket vagy összekapcsoló programot. Az Cyber Security Corporate nem támogatja azokat a vállalatokat vagy termékeket, amelyekhez kapcsolódik, és fenntartja a jogot, ezeket megjegyezzen a Weboldalán. Ha úgy dönt, hogy ellátogat bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó harmadik fél weboldalára, ezt teljes egészében saját felelősségére teszi.

KÁRTALANÍTÁS: Ön vállalja, hogy saját költségén megtéríti, megvédi és kármentesíti az Cyber Security Corporateot minden olyan veszteséggel, költséggel, kárrral, felelősséggel vagy díjjal szemben, amely bármely harmadik fél követeléséből, keresetéből vagy állításából származik az Cyber Security Corporate ellen, amely (a) az Ön és a Szállító között a szerződés feltételeivel és bármely áru/szolgáltatás adás-vételével kapcsolatos vitán alapul vagy ahhoz kapcsolódik, (b) ahhoz kapcsolódik, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás feltételeit, vagy (c) az Ön vagy a Szállító bármely olyan tevékenységéhez kapcsolódik, amely sérti bármely harmadik fél törvényét, rendelkezését vagy jogát.

EGYÉB:

Az Cyber Security Corporate az Amerikai Egyesült Államokban található irodáiból ellenőrzi ezt a Weboldalt. Az Cyber Security Corporate nem nyilatkozik arról, hogy a Weboldalon található anyagok megfelelőek vagy elérhetők más helyeken való használathoz, és tilos hozzájuk hozzáférni olyan területekről, ahol a tartalmuk jogellenes. Azok, akik úgy döntenek, hogy más oldalról látogatnak el erre a Weboldalra, saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek az alkalmazandó helyi törvények betartásáért. Nem használhatja és exportálhatja az anyagokat az Egyesült Államok exporttörvényeinek és -szabályainak megsértésével.

EZT A MEGÁLLAPODÁST NEW YORK ÁLLAM TÖRVÉNYEI IRÁNYÍTJÁK ÉS ÉRTELMEZIK, A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOKAT FIGYELEMBE VÉVE. A FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS MINDEN FELLÉPÉS ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KIZÁRÓLAGOS HELYSZÍNE CSAK AZ ILLETÉKES JOGHATÓSÁGGAL RENDELKEZŐ SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI BÍRÓSÁG LEHET, AMELY NEW YORK VÁROSÁBAN, NEW YORK ÁLLAMBAN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ.

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését valamilyen oknál fogva végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek tartják, akkor ezt a Megállapodást úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezés nem szerepelne a jelen Megállapodásban. Ön a jelen Megállapodásból eredő keresetet nem indíthat a kereset okának felmerülésétől számított két éven túl. Ön nem ruházhatja át ezt a megállapodást vagy annak bármely jogát vagy kötelezettségét az Cyber Security Corporate előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, és minden ilyen átruházási kísérlet érvénytelen lesz. A fentiekre is figyelemmel, ez a Megállapodás a felek engedélyezett jogutódaira, törvényes képviselőire és megbízottjaira kötelező erejű. A jelen dokumentumban foglaltak ellenkezője ellenére az Ön és az Cyber Security Corporate közötti kapcsolat csak önálló vállalkozói viszony, és itt semmi sem értelmezhető úgy, hogy partnerség, közös vállalkozás, franchise, foglalkoztatás vagy bármilyen más ügynöki kapcsolat jönne létre a felek között. Ha valamelyik rendelkezést érvénytelennek nyilvánítja az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság, akkor ez a rendelkezés csak az érvénytelenség erejéig hatástalan, így a rendelkezés fennmaradó része és a jelen Megállapodás összes fennmaradó rendelkezése teljes egészében érvényben marad. Az anyagokat a „KORLÁTOZOTT JOGOK” tartalmazzák.